Utvikling av menneske - team - bedrift

Bedre resultat med bedriftscoaching

3 tips for bedre resultat

- effektive medarbeidere, glade arbeidsdager og lojale "happy" kunder

Skap effektive medarbeidere

med tydelig kommunikasjon, godt forarbeid,

tydelige mål og smart arbeidsfordeling

Tydelig kommunikasjon, godt forarbeid, klare mål og arbeidsoppgaver er noen av nøklene for å få effektivitet i arbeidet.

Ønsker du medarbeidere som leverer på sitt beste kreves det noe fra deg som leder. Først og fremst bør du kjenne ditt team og deretter jobbe smart, dvs. velge oppdrag og oppdragsmengde som gir mulighet for suksess for deg og ditt team. 


Mestringsfølelse, meningsfylt arbeid og fellesskap:


 • ha klare mål med tydelige tidsfrister
 • felles forståelse av hvem gjør hva - når - for hvem
 • tilrettelegge for arbeidsmengde og tidsfrister som gjør det mulig å levere kvalitet
 • rett person på rett oppgave - se hver og en sin styrke
 • skap både indre og ytre motivasjon
 • etabler en tilbakemeldingskultur som fremmer utvikling
 • følg opp - vær en støttespiller


Zenit jobber med deg som ønsker

- å hente det beste frem i deg og ditt team for å skape gode resultater og en attraktiv arbeidsplass 

Glade arbeidsdager - forebygg sykefravær

med gode lederegenskaper, bedriftstilknyttet coach og fokus på motivasjon og arbeidsglede

Fokuset på forebyggende psykisk helse er stort i samfunnet i dag, og ikke uten grunn. Ved å ha dette fokuset i din bedrift forebygger du sykemeldinger. Manglende trivsel eller stort press på arbeidsplassen kan føre til psykiske og fysiske plager og sykemelding  Ikke minst er det en belastning å havne utenfor arbeidslivet for den berørte. Coaching skal aldri erstatte kontakt med helsevesenet ved sykdom. Det coaching kan bidra til er å avdekke og endre tankemønster og vaner som på sikt kan føre til helseplager. 

Skap arbeidsdager med glede, entusiasme og motivasjonfaktorer som:


 • mestring
 • felleskap/tilhørighet
 • innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • bli sett og hørt
 • kreativitet 
 • muligheter for utvikling og vekst


 •  

Zenit jobber med deg som vil

- skape flere gode arbeidsdager for deg

og dine medarbeidere


Kunder som er fornøyd med både sluttresultat, prosess og oppfølging skaper verdens beste markedsføring


Møt dine kunder med genuin interesse:


 • lytt aktivt og "bli kjent" med kunden
 • avdekk kundens ønsker og behov tidlig i prosessen
 • informer i forkant -  dette skaper trygghet hos kunden og effektivitet i bedriften. Trygge kunder "maser" mindre.
 • anvend utprøvd positiv kundepsykologi
 • tydelig kommunikasjon - få bekreftet felles forståelse
 • meld fra om endringer i forkant
 • lever som avtalt
 • overrask positivtZenit jobber med deg som ønsker

- å gi kunden det han forventer + litt til

Ønsker du bedre resultat, glade medarbeidere og lojale kunder?

Ta kontakt med oss så avdekker vi dine behov og ser hvordan vi kan jobbe sammen for å nå dine mål.