Utvikling av menneske - team - bedrift

Personlig utvikling

Som din coach tilrettelegger vi for din utvikling ved å identifisere og eliminere de mentale hindrene som påvirker din arbeidsdag og svekker din livskvalitet.

Du ønsker gjerne:

 • forandring, endring og utvikling
 • oppnå et ønsket mål
 • komme deg ut av krevende eller utfordrende situasjon
 • bli mer bevisst tanker og følelser
 • mental trening og opprydding
 • bli mer bevisst ferdigheter og atferd
 • klarhet i uønskede vaner og strategier
 • finne ut hva som begrenser
 • hva som styrer beslutninger
 • klarhet i hva som er viktig
 • finne motivasjon og drivkraft
 • øke prestasjoner og resultat
 • bevisstgjøre selvbildet
 • økt selvfølelse og selvtillit
 • bli bedre på ledelse og selvledelse

Zenit jobber med deg som er

- engasjert og villig til å omsette innsikt og bevissthet i handling

Fra der du er

              til dit du vil...