Utvikling av menneske - team - bedrift

Det beste teamet!

De beste folkene, høy kompetanse, engasjement, stå-på-vilje,  kommunikasjon.

Dersom du samler de aller beste innen et fag skulle du vel få et topp team? Eller hva? Ja var det bare så enkelt!

Det finnes utallige bøker på markedet om hvordan du skal skape ditt opptimale team.

Mange nøkkelkomponenter går igjen. 

Zenit legger vekt på menneskene i teamet. Hvem menneskene i teamet er, hvilke preferanser, evner og ferdigheter de har. Hvordan teamet kan samhandle, med rom for alle, mot et felles mål med glede, interesse og entusiasme.

Hva ønsker du med ditt team?

Skap suksess med

Kommunikasjon kommer fra det latinske ordet communicare og betyr - å gjøre felles

Når vi kommuniserer med andre mennesker bruker vi både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.  Vi bruker alle sansene våre.

Driver du med tankelesing? Har du noen som tilsynelatende er enig for så å gå og gjøre det motsatte av hva du trodde dere var enige om?

Lær verktøy og tren med teamet ditt på:

 • lytteteknikk
 • hvordan lytte - så andre vil snakke
 • hvordan snakke - så andre vil lytte
 • hvordan gi og få tilbakemeldinger
 • hvordan forstå ikke-verbal kommunikasjon

4MAT er et preferansesystem som tydeliggjør kommunikasjon. Systemet hjelper deg til å forstå deg selv og andre, og dra nytte av forskjellene. Det er et konsept for ledelse, undervisning, team og organisasjonsutvikling. Som så mange andre preferansesystem gir det en indikasjon på hvilke preferanser teammedlemmene har i gitte situasjoner. Dette er situasjonsbetinget og er noe du kan påvirke selv. Likevel kan 4MAT være et nyttig verktøy for å skape forståelse i relasjon med andre mennesker.

4MAT vil gi deg innsikt i:

 • hvordan motivere og engasjere teamet 
 • hvordan skape grobunn for mer dynamikk i utvikling og kommunikasjon
 • hvordan skape resultater sammen med mennesker som har andre preferansesystem eg deg
 • hvordan skape respekt og glede over ulikhetene i teamet

Teamarbeid

Skap et samkjørt team med forståelse for:

Teamets felles:

 • mål
 • visjon
 • misjon
 • verdier


Dine egne:

 • mål
 • visjon
 • misjon
 • verdier