top of page
Uten navn (Nettsted).png
Jippi.png

Klar for å bygge gode, høyt presterende team?

Psykologisk trygghet

Har du det bra, gjør du det bra!

Psykologisk trygge team har:

 • felles mål.

 • komfortabelt å dele ideer.

 • gjensidig respekt.

 • forståelse av at man ar avhengig av hverandre. 

 • takhøyde for meningsutveksling.

 • rom for å prøve å feile, med intensjon om innovasjon.

 • feedback som næring for vekst.

 • rom for å stille spørsmål og be om hjelp.

Psykososialt arbeidsmiljø - Mer enn kunstig harmoni

I dagens arbeidsliv er det lett å forveksle et smilende ytre med et sunt arbeidsmiljø. Kunstig harmoni, hvor smil og latter maskerer de virkelige følelsene og meningene til de ansatte, kan virke som en løsning på kort sikt. Men når ord, følelser og meninger undertrykkes, er risikoen stor for at det emosjonelle trykket til slutt eksploderer ukontrollert, eller enda verre, setter seg som fysisk ubehag i kroppen.

 

Et arbeidsmiljø uten psykologisk trygghet kan ha alvorlige konsekvenser. Når ansatte ikke føler seg trygge til å uttrykke sine tanker og følelser, skapes det en usynlig barriere som hindrer ekte kommunikasjon og samarbeid. Dette kan føre til stress, utbrenthet og til slutt sykemeldinger. Arbeidsplassen blir dermed preget av høyere fravær og redusert produktivitet, noe som skader både de ansatte og virksomheten.

 

Gjennom coaching og teamutviklingsverktøy kan jeg hjelpe organisasjoner med å bygge et miljø hvor psykologisk trygghet står i sentrum. Ved å fremme åpenhet, ærlighet og tillit, kan vi sammen skape en kultur hvor alle føler seg verdsatt og hørt. Resultatet er ikke bare en mer harmonisk arbeidsplass, men også økt trivsel, lavere sykefravær og bedre prestasjoner.

 

Invester i ditt psykososiale arbeidsmiljø i dag, og opplev forskjellen når ekte trygghet og tillit får blomstre.

Uten navn (Nettsted).png

Klar for å bygge gode høyt presterende team?

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Uten navn (Nettsted).png
bottom of page