top of page

Finn bedriftens "sjel"

Bedriftsutvikling

Bedriftsutvikling er en prosess for å forbedre bedriftens eller organisasjonens

effektivitet, konkurransekraft og lønnsomheten.

Med et helhetsbilde der bedriftens situasjon, målsetning, misjon og menneskelige ressurser

er kartlagt, legger vi til rette for vekst og utvikling i tråd med bedriftens visjon,

med hovedvekt på mennesket.

Effektivitet, konkurransekraft og lønnsomhet

Tema vi gjerne jobber med for å skape effektivitet,
konkurransekraft og lønnsomhet:

 • skape en attraktiv arbeidsplass hvor man unngår turn over, får bedre rekrutering og reduserer ressursbruk til opplæring

 • skape vekst kultur (Growth mindset)

 • skape psykologisk trygghet

 • redusere sykefravær ved å jobbe forebyggende

 • skape felles forståelse og individuelt eierskap til prosjekt/oppgaver

 • skape tilhørighet, fellesskapsfølelse og indre motivasjon

 • sette fokus på bedriftens viktigste ressurs - menneskene

 • rammesette bedriftens kunde kultur

 • definere mål, visjon og strategi

Hvem?

Zenit jobber med deg som ønsker:

 • å hente frem det beste i deg og ditt team for å skape gode resultater og en attraktiv arbeidsplass

 • å skape flere glade arbeidsdager for deg og dine medarbeidere

 • å gi kunden det den forventer + litt til

Glade arbeidsdager skaper gode resultater og en atraktiv arbeidsplass
bottom of page