top of page

Bærekraft

Inner Develpoment Goals

Oppnå bedriftens bærekraftsmål.

FN sine 17 mål for å oppnå en mer bærekraftig verden innen 2030 har ikke hatt den fremgangen man hadde håpet på klimaområdet. Dette er bakgrunnen for at initiativtakerne, The New Division, 29K og Ekskâret, stilte seg følgende spørsmål: “Hvilke evner, kvaliteter eller ferdigheter mener du er avgjørende å utvikle, både individuelt og kollektivt, hvis vi skal komme vesentlig nærmere å oppfylle FN`s bærekrafts mål?”

Som resultat av dette arbeidet ble det utarbeidet 23 ferdigheter fordelt på 5 dimensjoner som er avgjørende for å oppnå de målene vi har satt oss.
Dette gjelder alle bærekraftsmål og er nøkkelen til varig endring.

Det handler i all hovedsak om mindsett.
Zenit tilrettelegger, sammen med deg, for et growth mindset i organisasjonen.

Effekten er gode resultater gjennom bedre konsentrasjon, selvledelse, trivsel, bedre samarbeid og et større perspektiv.
IDG_Framework_English (editable)_edited.
bottom of page