top of page

KURS, WORKSHOPS OG FOREDRAG

Abstract Lights

Empower
Growth

Navigere i Woods
MBTI typer i teamutvikling

MBTI

MBTI Myer Briggs Type indikator

(Jungs type indikator)

Personlig utvikling

 • Økt selvinnsikt

 • Bevisstgjøring av sterke sider

 • Bli klar over fallgruver og nødvendige områder for utvikling

Forstå andre bedre

 • Økt kunnskap om andre personlighetstyper

 • Bedre rustet til å tolke andre riktig

 • Klarere og mer direkte kommunikasjon

 • Kunnskap om hvordan motivere forskjellige mennesker

Oppnå synergi (1+1>2)

 • Verdsette ulikheter 

 • Utnytte forskjellene i teamet positivt

 • Forbedre teamarbeid

 • Kartlegge og forstå bedriftskulturen

Betongvegg

Velg mellom våre utvalgte kurs eller ta kontakt for en samtale der vi skisserer et skreddersydd kurs eller foredrag for deg og din organisasjon.

4MAT

4MAT er et ledelses- og kommunikasjons preferanse system for å bli kjent med deg selv og dine medarbeidere, og skape verdsettelse av ulikhetene i teamet. Der MBTI har 16 profiler har 4MAT bare 4, og er dermed svært lett å bruke i hverdagen. 4 MAT gir deg:

Møtekultur

Legg opp møtene i teamet med rom for alle de fire personlighetstypene og sørg i større grad for at alle føler seg inkludert, sett og hørt

Kommunikasjon

Skap bevissthet om de ulike personlighets preferansene og tilpass kommunikasjonen for at de fleste skal oppfatte budskapet.

Læring

Avdekk en persons preferanse type og du kan tilpasse opplæringen til personen. Dette vil mest sannsynlig gi raskere læring, bedre mestringsfølelse, forståelse og læringsglede.

Lederstil

Vær bevisst din egen preferansetype og din mulighet til å velge tale- og handlingsmåte som er mest hensiktsmessige i en hver situasjon

4MAT modellen.
bottom of page