top of page
Betongvegg

Styrker små og mellomstore bedrifter fra innsiden og ut,

ved å styrke bedriftens viktigste ressurs - menneskene

UTVIKLING AV
MENNESKE - TEAM - BEDRIFT
 

COACHING

Coaching er en samtaleform med formål om å skape klarhet og innsikt i seg selv, som et utgangspunkt for å ta valg, legge planer, skape endring, tilføre ressurser, løse konflikter og å stå stødig i alle sammenhenger.

Coaching for ledere - mellomledere - medarbeidere - team og privatpersoner som ønsker å utvikle seg innen ledelse og selvledelse.

KURS og

FOREDRAG

Våre kurs har som formål å skape god samhandling mellom mennesker. Mennesker som har selvinnsikt og kunnskap har gode forutsetninger for å skape arbeidsglede, og arbeidsglede skaper motiverte medarbeidere og fornøyde kunder. Med både mennesket og bedriften i fokus skaper vi gode resultater, sammen. Teamutvikling for trivsel og gode resultater. 

Velg mellom våre tema eller skreddersy kurs/foredrag til din organisasjon. 

BEDRIFTS UTVIKLING

Vekst, ekspertise, gode resultater er sentrale for suksess. Likevel vil det ikke være nok i det lange løp. Uten å finne organisasjonens "sjel" vil den bli livløs og skrøpelig. Skap vekst og gode resultat ved å styrke organisasjonen fra innsiden og ut. Få oversikt og helhetsbilde av organisasjonen. Med coaching, teamutvikling, kurs, workshops og foredrag legges det til rette for å skape eierskap, hos alle, til organisasjonens visjon, misjon og målsetning. Skap både rammer, struktur, innhold og sjel basert på bedriftens egne verdier.

Betongvegg

OM OSS

Zenit leverer coahching, kurs, foredrag og organisasjonsutvikling med fokus på å skape merverdi og gode resultater, blant annet gjennom konseptet "Glade arbeidsdager" 

VÅRE KUNDER SIER

«Jeg kan varmt anbefale Linda som coach. For meg opplevdes hun strukturert, interessert, åpen og ærlig. Hun stilte gode spørsmål som åpnet for refleksjon og dialog, jobbet i dybden og var ikke redd for å ta tak i det som kunne være følsomt og vanskelig. Coachingtimene opplevdes som en fin blanding mellom å ta tak i følelser og tanker, samt praktiske oppgaver. Jeg lærte mye om meg selv under prosessen og har fått gode verktøy å bruke videre. Jeg opplevde også at Linda tilpasset seg godt mine behov og ønsker ettersom de kunne endre seg i prosessen. Jeg er veldig takknemlig for den hjelpen hun har gitt meg i en omleggingfase av min bedrift. Nå har jeg mye bedre oversikt over det jeg vil og gjør, samt gode verktøy som gjør jobben lettere og faktisk gjennomførbar. Takk for innsikt og ny utsikt.»

Jorun - Selvstendig næringsdrivende

Contact
bottom of page