top of page

Det beste fra to verdener tilrettelegger for verdiskaping - selv i et marked i rask endring.

Inner Development Goals (IDGs) er et kraftig rammeverk for personlig og kollektiv utvikling, som fokuserer på essensielle indre kvaliteter og ferdigheter. Rammeverket ble utarbeidet for å få fart på arbeidet med FS`s 17 bærekrafts mål som ikke har gått fort nok. Rammeverket anses som nøkkelen til å oppnå endring. Det starter med tanke-og adferdsmønster. Coachen i meg omfavner rammeverket som nøkkelen til all varig endring og utvikling. Kombinert med våre coaching-metoder er dette "krutt".


Ved å kombinere IDG med metoder fra Nevro-Semantikk (coaching modell), kan vi forsterke implementeringen av IDG ved å fokusere på mening og mental struktur. Nevro-Semantikk tilbyr verktøy for å forstå og endre de indre strukturene som påvirker våre tanker, følelser og atferd.

 

Hva er Nevro-Semantikk?

Nevro-Semantikk er en disiplin som kombinerer nevrovitenskap og semantikk for å forstå hvordan vi gir mening til våre opplevelser og hvordan dette påvirker vår atferd. Det handler om å arbeide med våre indre kart (mentale modeller) for å skape mer effektive og meningsfulle måter å tenke, føle og handle på.

Så hva kan disse metodene og dette rammeverket gjøre for deg og ditt team?


La oss starte med det første domene.

Selvbevissthet og Tilstedeværelse (Being)

NS har flere teknikker for å hjelpe ansatte med å forstå og regulere sine egne tanker og følelser. For eksempel kan man lære teknikker for å observere sine egne tanker og skape mer konstruktive tilstander som ro og selvtillit.

Metodene viser hvordan man henter frem oppmerksomt nærvær, indre motivasjon og god selvinnsikt for å forstå og endre meningene som skapes i ulike situasjoner, og med det ta et bevisst valg for hvordan forholde seg til situasjonen og seg selv.

 

Kritisk Tenkning og Nysgjerrighet (Thinking)

Ved å bruke gode, kraftfulle spørsmål utfordrer vi for å utvide tenkning. Dette kan bidra til å utvikle en dypere forståelse og nysgjerrighet ved å stille spørsmål som "Hva betyr dette for meg?" og "Hvordan kan jeg se dette fra et annet perspektiv?"

Vi skaper grunnlag for å utforske og endre de mentale rammene som påvirker hvordan ansatte tolker og reagerer på situasjoner. Dette fremmer fleksibilitet og innovasjon i tenkningen.

 

Empati og Relasjonelle Ferdigheter (Relating)

NS bruker Meta-Coaching teknikker for å utvikle empati og relasjonelle ferdigheter. Gjennom coaching kan ansatte lære å lytte dypt, stille kraftfulle spørsmål og bygge meningsfulle relasjoner.

Arbeid med emosjonell semantikk hjelper ansatte med å forstå og regulere sine emosjonelle reaksjoner, noe som styrker empati og relasjonell forståelse.

 

Samarbeid og Tillit (Collaborating)

Skaper og forsterker samarbeidsrammer som fremmer tillit og samarbeid. Dette kan inkludere å definere felles verdier, mål og forventninger.

Bruke NS teknikker til å utvikle felles språk og mening innen teamet, noe som forbedrer kommunikasjon og samarbeidsdynamikk.

 

Handling og Endringsvilje (Acting)

Bruke NS modeller for å sette klare, meningsfulle og motiverende mål. Dette hjelper ansatte med å være målrettede og handlekraftige.

Identifisere og justere innarbeidede tanke-mønster (mentale filtre) som påvirker beslutningsprosesser og handlinger. Dette kan øke fleksibiliteten og tilpasningsevnen i møte med endring.

 

Ved å kombinere Nevro-Semantikk med Inner Development Goals skaper man et sterkt fundament for personlig og kollektiv vekst. Dette kombinerer det beste fra to verdener: dyp innsikt i menneskelig mening og mental struktur (Nevro-Semantikk), og et helhetlig søkelys på nødvendige indre kvaliteter og ferdigheter (IDGs). Resultatet er en organisasjon som er bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer med større selvbevissthet, kritisk tenkning, empati, samarbeid og handlekraft.

Zenit tilpasser detaljene etter spesifikke behov og mål i din organisasjon

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page