top of page

Hvorfor yrkesstolthet?


Yrkesstolthet eller faglig stolthet har positiv innvirkning både på selvfølelse og på ytelse.

Stolthet er en følelse som har til hensikt å skape og opprettholde en god selvtillit. Det gir en fornemmelse av kontroll og gir en fornemmelse av trygghet og tro på egne evner. Det skaper mestringstro - tro på at man med egne evner, ferdigheter og erfaringer kan løse sine oppgaver på en god måte.

Yrkesstolthet handler for mange om å se at jobben man gjør har en større betydning. Når man setter si egen innsats/ sitt eget bidrag inn i en større sammenheng er det lettere å se at man utfører et meningsfullt arbeid. For noen yrker må man kanskje lete dypere, men den er der alltid. I det man kan se at jobben man gjør er viktig i en større sammenheng skapes motivasjon til å fortsette.

På denne måte skapes:

  • arbeidsglede

  • fremdrift

  • resultat

Skap deg en fin arbeidsdag.

Sliter du med å finne meningen med ditt arbeid? Kontakt oss, vi finner den sammen med deg.

38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page